Wat is het placebo-effect en bestaat dat ook bij paarden?

In 1976 is er een onderzoek gedaan naar het behandelen van een herpesvirus met fluorescerend licht. Bij 87% van de onderzochte patiënten meldden de onderzoekers een flinke verbetering 1. Later onderzoek heeft aangetoond dat deze methode onmogelijk kan werken.

We schrijven de indrukwekkende positieve uitkomst van dit onderzoek tegenwoordig toe aan het placebo-effect. Hierbij zien we een verbetering na het gebruik van een middel of een therapie zonder dat ze die verbetering kúnnen veroorzaken. Het placebo-effect komt voort uit de verwachting of de hoop dat ze dat nou juist wél kunnen. Het kan ook zijn dat de verbetering wel degelijk plaats vindt, maar dat dit ook het geval zou zijn geweest als het middel of de therapie niet gebruikt was.

placebo placeboeffect placebo-effect effect prascend pergolide pergolife pergoquin pergosafe metformine 
Enrich your page content.
Compared to your rivals, some related words are not present in your page's content.
Try to enrich your page's content with the following semantically related words:
nocebo effect
positief effect
effect zoals
werkzame stof
woord placebo
sommige mensen
henry beecher
placebo en nocebo
echt medicijn
werkzame stoffen
nieuwe medicijnen
weet welke
onderzoek waarbij
positieve effecten
natuurlijke verloop
dubbelblind onderzoek
medische effecten
werkt het placebo effect
onderzoek naar het placebo effect
placebo s
Deze pillen werken. Echt waar!

Maar een paard weet toch niet hoe hij behandeld wordt?

Een paard weet natuurlijk niet wat hij moet verwachten. Feitelijk speelt het placebo-effect daarom geen rol bij het paard. Maar de eigenaar en de behandelaar hebben wél verwachtingen en hoop. Vooral voor jou als paardeneigenaar is het moeilijk je eraan te onttrekken, zeker als de reputatie of de overtuigingskracht van behandelaar groot is.

Oorzaak > gevolg?

Een ander probleem is dat we de neiging hebben te denken dat bij twee dingen die elkaar opvolgen, het tweede door het eerste veroorzaakt is. Als het eerste zelfs tot doel had het tweede te laten gebeuren, ligt het placebo-effect op de loer. Reinig een edelsteen in een bergbeekje en leg het op de derde chakra van je paard. Is zijn bloedsuikerspiegel de volgende dag beter, dan moet dat haast wel door deze behandeling komen, toch?

Je bent dol op duidelijke antwoorden

Dat komt goed uit. Het ‘Antwoordenboek Hoefbevangenheid‘ staat vol met glasheldere antwoorden op meer dan tweehonderd vragen over hoefbevangenheid en alles wat daar mee te maken heeft.